دانلود سریال aynen aynenدانلود سریال ترکی دقیقا دقیقاسریالشبکه پلتفرم های اینترنتیمای سریز

دانلود سریال دقیقا دقیقا | Aynen Aynen با زیرنویس فارسی چسبیده – مدیا98

دانلود رایگان سریال دقیقا – دقیقا [Aynen Aynen] + زیرنویس فارسی

ستارگان : Uraz Kaygılaroğlu , Nilperi Şahinkaya , Kerem Bürsin , Lale Başar , Ceren Çağatay

خلاصه داستان سریال دقیقا دقیقا : محصول جدید کمپانی بلوتی وی یک مینی سریال کوتاه در ژانر کمدی و درام است که به روابط طنز زندگی میپردازد و بازیگرانی همچون کرم بورسین در آن ایفای نقش کرده اند.

 

دانلود فصـــــــــــــــل اول

********

قسمت 1 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 2 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 3 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 4 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 5 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 6 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 7 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 1 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

دانلود فـــــــــــــــصل دوم

********

قسمت 1 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 2 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 3 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 4 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 5 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 6 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 7 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 8 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 8 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 8 فصل 2 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

دانلود فـــــــــــــصل سوم

********

قسمت 1 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 2 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 3 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 4 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 5 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 6 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 7 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 3 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

دانلود فـــــــــــصل چهارم

********

قسمت 1 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 2 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 3 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 4 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 5 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 6 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 7 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 4 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

دانلود فــــــــــــصل پنجم

********

قسمت 1 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 2 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 3 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 4 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 4 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 5 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 5 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 6 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 6 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 7 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 7 فصل 5 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

دانلود فــــــــــصل ششم

********

قسمت 1 فصل 6 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 6 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 1 فصل 6 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 2 فصل 6 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 6 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 2 فصل 6 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********

قسمت 3 فصل 6 دقیقا دقیقا زیرنویس 480

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 6 دقیقا دقیقا زیرنویس 720

DOWNLOAD

قسمت 3 فصل 6 دقیقا دقیقا زیرنویس 1080

DOWNLOAD

********


l

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن